E-tjänsten Nekka är en webbtjänst för ansökan om skolmjölksstöd och stöd till frukt i skolan. I Nekka kan kunden

 • fylla i och skicka in ansökan om registrering som kund samt printa ut ett beslut om registrering som kund
 • fylla i och skicka in ansökan om registrering av verksamhetsställen samt printa ut ett beslut om registrering av verksamhetsställe
 • bearbeta uppgifter om egna verksamhetsställen och verksamhetsställen kunden äger
 • bemyndiga leverantörssökande att söka stöd för sin räkning; obs! också distributionsställen bör bemyndigas i Nekka
 • ägaren kan i Nekka underrätta leverantörssökanden och Mavi om läsårsuppgifter, och leverantörssökanden kan ladda upp läsårsuppgifterna i sitt system i form av en xml.fil och/eller skriva ut dem för att behandlas
 • uppgöra stödansökan manuellt eller i form av en xml-fil 
 • skicka in stödansökan till Mavi och printa ut den
 • bläddra i beslut som givits på stödansökningar man skickat in.

Inloggning

Du loggar in i e-tjänsten Nekka med Skatteförvaltningens Katso-koder. Katso-autentiseringen söks och administreras via Skatteförvaltningens e-tjänst Katso. Ansök om Katso-koden och sätt dig in i hur den används via Skatteförvaltningens webbplats. Med Katso-underkod kan skolmjölksstödärenden och stödärenden till frukt i skolan hanteras, och Katso-huvudanvändaren skapar koden för innehavaren av underkoden. När underkoden skapas måste underkodens roll vara Nekka basanvändare. Om Landsbygdsverket inte finns i rullgardinsmenyn bland andra myndigheter, måste tjänsten först tas i bruk i punkten Servicetjänster. Skriv på övre raden Landsbygdsverket (Mavi),välj  sen Sök och i sökresultaten Aktivera. Vänligen se mer information om ibruktagning av servicetjänster här.

Identifieringen via Katso baserar sig på ägarens FO-nummer. Verksamhetsställets FO-registrerade ägare, dvs. kunden, kan administrera Katso-koderna på det sätt den finner för gott, t.ex. genom att ansöka om Katso-underkoder för flera användare.

Funktoner enligt typ av sökande 

Leverantörssökande kan via Nekka

 • registera sig som kund för skolmjölksstöd och stöd till frukt i skolan
 • administera sina egna kunduppgifter
 • se uppgifter om verksamhetsställen som beviljat leverantörssökanden  en fullmakt
  ta emot läsårsuppgifterna och ladda upp dem i sitt system i form av en xml.fil och/eller skriva ut dem på papper
 • göra upp stödansökningar manuellt eller genom att ladda upp en xml-fil
 • skicka in och printa ut stödansökningar
 • bläddra i och printa ut beslut som givits på stödansökningar som sökanden skickat in

En kommun eller ägare till en privat skola eller privat daghem (kommunsökande eller självständig sökande) kan via Nekka

 • registera sig som kund för skolmjölksstöd och stöd till frukt i skolan
 • registrera skolor och daghem som den äger som godkända verksamhetsställen och printa ut registreringsbeslut
 • uppdatera sina egna och sina verksamhetsställens uppgifter
 • avsluta en registrering av sig själv eller sina verksamhetsställen
 • bemyndiga en produktleverantör att söka stöd för sin räkning för utvalda enskilda skolor och daghem och för distributionsställen och dess underställda verksamhetsställen
 • anmäla läsårsuppgifter till leverantören och Mavi
 • göra upp stödansökan manuellt eller genom att ladda upp en xml-fil
 • skicka in och printa ut stödansökningar
 • bläddra i och printa ut beslut som givits på stödansökningar den själv skickat in.