Företagsstöd för landsbygden kan sökas via e-tjänsten Hyrrä:

Word- och Excel-filer går bäst att öppna med webbläsarna Firefox eller Chrome.

Uppgifterna på blanketten lagras i datalagret för landsbygdsutveckling. Registeruppgifter används bl.a. för behandling av ansökningar om stöd och utbetalning samt för tillsyn över och uppföljning av stöd. Uppgifter överlåts till utomstående bara om de i lag föreskrivna förutsättningarna för utlämnande av uppgifter uppfylls. Uppgifter i datalagret får lämnas ut till exempel för skötsel av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning. Mer information om behandlingen av personuppgifter får du på webben på adressen www.mavi.fi / Om oss / Informationstjänster / Dataskydd.

 3305 Ansökan om företagsstöd

Uppföljningsblankett 3305ind (företagsstödets indikatorblankett)

Beviljande av företagsstöd och ifyllnadsanvisningar för ansökan om företagsstöd

3315 Betalningsansökan, landsbygdens företagsstöd

3321L Timjournal

Anvisning för ifyllande av blankett nr 3315 betalningsansökan för landsbygdens företagsstöd