Stöden för företagare, handeln och industrin betjänar en bred kundkrets inom olika sektorer:

 • I Finland köps vete, smör och skummjölkspulver för interventionslagring. Genom särskilda beslut kan också korn köpas. Genom de här köpen samt genom lagring och försäljning tillbaka till marknaden stabiliseras priserna på jordbruksprodukter.
   
 • I EU har produktionskvantiteter för socker fastställts för de olika medlemsländerna. Landsvisa kvoter är alltså i bruk.
   
 • Import av jordbruksprodukter från länder utanför EU kräver ofta en importlicens.
   
 • Inom sektorn för frukt och grönsaker jämnar producentorganisationerna ut prisvariationer och främjar införandet av miljövänliga odlingsmetoder.
   
 • Avsikten med exportstödet är att göra det möjligt att exportera jordbruksprodukter till länder utanför EU och garantera exportörernas konkurrenskraft.
   
 • Stödet för privat lagring syftar till att korrigera obalanser på marknaderna för jordbruksprodukter.