Word- och Excel-filer går bäst att öppna med webbläsarna Firefox eller Chrome.

Blanketter

Ansökan om godkännande av tillverkningsanläggning (bara på finska)

561161 Stödansökan för privat lagring av ost 2015–2016

 

Guider och anvisningar

 
Stöd för privat lagring av smör -ansökningsguide (bara på finska)

Privat lagring av ost 2015–2016