Word- och Excel-filer går bäst att öppna med webbläsarna Firefox eller Chrome.

Åtaganden

Skolprogramstöds ansökningsguide 2017-2018

Ansökningsguide för skolmjölksstöd 2016-2017 

E-tjänsten Nekka 

Nekka bruksanvisning för e-tjänsten  

XML tekniska instruktioner 

Stödansökan - xml schema

Läsårsanmälan - xml schema 

Nekka pappersansökning (med hand) 

Kund- och verksamhetsställeregistrering samt fullmakt 

1200sv Kundens ansökan on registrering

1201sv Ansökan om registrering av verksamhetsställe

1202sv Fullmakt

Stödansökning vårtermin 2017, skolmjökstöd

561240R Skolmjölkstöds stödansökan (med papper)

561241R Bilaga till stödansökan enskilda skolor och daghem (med papper)

561242R Bilaga till stödansökan centralkök och distributionsplatser (med papper)

Stödsökning från och med hösttermin 2017, skolmjökstöd

1205sv Skolmjölkstöds stödansökan (med papper)

1206sv Skolmjölkstöd bilaga till stödansökan centralkök och distributionsplatser (med papper)

1207sv Skolmjölkstöd bilaga till stödansökan enskilda skolor och daghem (med papper)

Stödsökning, stöd till frukt i skolan

1220sv Stöd till frukt i skolan stödansökan (med papper)

1221sv Stöd till frukt i skolan bilaga till stödansökan centralkök och distributionsplatser (med papper)

1222sv Stöd till frukt i skolan bilaga till stödansökan enskilda skolor och daghem (med papper)

Hjälpblanketter 

561246 Läsårsanmälan, NY

561246L Bilaga till läsårsanmälan, NY

1208 Sammelblankett skolmjölkstöd

561230R Hjälpblankett frivillig ifyllning for verifiering av de produktmangder som använts i matlagningen 

561231 Hjälpblankett for sammanställning av verksamhetsdagar och antal elever eller barn

 


Uppdaterad 15.9.2017