Word- och Excel-filer går bäst att öppna med webbläsarna Firefox eller Chrome.

Åtaganden

Skolprogramstöds ansökningsguide 2018-2019

E-tjänsten Nekka 

Nekka e-tjänstens bruksanvisning

XML tekniska instruktioner 

Stödansökan - xml schema 

Läsårsanmälan - xml schema 

Nekka pappersansökning (med hand) 

Kund- och verksamhetsställeregistrering samt fullmakt 

1200sv_Kundens_ansökan_om_registrering.xls1200sv Kundens ansökan om registrering 

1201sv_Ansökan_om_registrering_av_versamhetsställe.xls1201sv Ansökan om registrering av versamhetsställe 

1202sv_Fullmakt.xls1202sv Fullmakt

Stödsökning, skolmjölkstöd höst 2018

1205sv_Skolmjölkstöds_stödansökan_höst_2018.xls1205sv Skolmjölkstöds stödansökan höst 2018

1206sv_Skolmjölkstöd_bilaga_till_stödansökan_centralkök_och_distributionsplatser_höst_2018.xls1206sv Skolmjölkstöd bilaga till stödansökan centralkök och distributionsplatser höst 2018

1207sv_Skolmjölkstöd_bilaga_till_stödansökan_enskilda_skolor_och_daghem_höst_2018.xls1207sv Skolmjölkstöd bilaga till stödansökan enskilda skolor och daghem höst 2018

Stödsökning från och med hösttermin 2017, skolmjökstöd

1205sv_Skolmjölkstöds_stödansökan.xls1205sv Skolmjölkstöds stödansökan

1206sv Skolmjölkstöd bilaga till stödansökan centralkök och distributionsplatser (med papper)
1207sv_Skolmjölkstöd_bilaga_till_stödansökan_enskilda_skolor_och_daghem.xls1207sv Skolmjölkstöd bilaga till stödansökan enskilda skolor och daghem

Stödsökning, stöd till frukt i skolan vår 2018 

1220sv Stöd till frukt i skolan stödansökan vår 2018 (med papper).xls1220sv Stöd till frukt i skolan stödansökan vår 2018 (med papper) 

1221sv Stöd till fukt i skolan bilaga till stödansökan centralkök och distributionsplatser vår 2018 (med papper)
1222sv Stöd till frukt i skolan bilaga till stödansökan enskilda skolor och daghem vår 2018 (med papper) 

Stödsökning, stöd till frukt i skolan höst 2017och höst 2018

1220sv_Stöd_till_frukt_i_skolan_stödansökan.xls1220sv Stöd till frukt i skolan stödansökan

1221sv_Stöd_till_frukt_i_skolan_bilaga_till_stödansökan_centralkök_och_distributionsplatser.xlsx1221sv Stöd till frukt i skolan bilaga till stödansökan centralkök och distributionsplatser​

1222sv Stöd till frukt i skolan bilaga till stödansökan enskilda skolor och daghem (med papper) 

Hjälpblanketter

561246sv_Läsårsanmälan.xls561246sv Läsårsanmälan

561246L Bilaga till läsårsanmälan

1223 Sammelblankett stöd till frukt i skolan

561230R Hjälpblankett frivillig ifyllning for verifiering av de produktmangder som använts i matlagningen 

561231 Hjälpblankett for sammanställning av verksamhetsdagar och antal elever eller barn

Uppdaterad 9.10.2018​​