Europeiska unionens skolmjölksstödprogram och programmet för stöd till frukt och grönsaker i skolan slog fr.o.m. 1.8.2017 samman till ett program med utdelning i skolan (’skolprogrammet’) som regleras av en gemensam lagstiftning. Några förändringar kommer till skolmjölkprogrammet och skolfruktprogram tas i bruk under läsåret 2017−2018.