Övervakningsanvisningar för NTM-centralerna

 

Anvisningar för kontroll av stöd för växthusproduktion 2018

Anvisning om slakteriövervakning 2018

Anvisning för kontroll av specialstöd 2017

Övervakning av växttäcke 2017

Dokumentkontroll, vintertid, 2017