Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ingår som ett led i EU:s sammanhållningspolitik. EU-kommissionen har godkänt det nationella operativa programmet 2014–2020. I det operativa programmet koncentrerar man sig i Finland endast på avhjälpande av livsmedelsbristen hos målgruppen.

Europeiska unionen och finska staten finansierar gemensamt sådana informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder på EU:s inre marknad och på tredjelandsmarknader som gäller jordbruksprodukter. På så sätt vill man öka medborgarnas produktkännedom och produktåtgången samt öppna marknader för produkterna utanför Europa. Organisationer kan ge in förslag till program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder.

Det nationella säljfrämjandet syftar till att dels främja försäljningen av jordbruksprodukter, dels öka kännedomen om högklassiga jordbruksprodukter, matkultur och hälsosamma matvanor. Understöd kan sökas av företag och andra organisationer.

EU:s program för biodling delfinansieras av EU. Med dess hjälp upprätthålls och utvecklas produktionen av och handeln med biodlingsprodukter. Biodlingsprogrammet utarbetas i nära samarbete med organisationer och andelslag som representerar biodlingssektorn.