Gör en elektronisk ansökan

Word- och Excel-filer går bäst att öppna med webbläsarna Firefox eller Chrome.

3306A Stödansökan, utvecklings- och investeringprojekt

Denna ansökningsblankett används vid ansökan om projektstöd ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland enligt lagen om stödjande av landsbygdens utvecling (28/2014) och statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (1174/2014).

3306B Projektplan

På blanketten ges en projektplan.

3306Cind Utvecklingsprojektets mål och resultat, Utbildning och informationsförmedling

På blanketten ges projektets kvantitativa mål och resultat. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt uppger endast de resultat som uppstår som en direkt följd av utbildnings- och informationsförmedlingsprojektets verksamhet. Om ett företag som deltar i projektet har egna projekt, ska resultaten för dessa anges på indikatorblanketten för företagsstöd.

3306Dind Utvecklingsprojektets mål och resultat, Service på landsbygden och utveckling av byar

På blanketten ges projektets kvantitativa mål och resultat. llmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt uppger endast de resultat som uppstår om en direkt följd av utvecklings- eller investeringsprojektets verksamhet. Om ett företag som deltar i utvecklingsprojektetet har egna projekt, anges resultaten för dessa på indikatorblanketten för företagsstöd.

3306Eind Utvecklingsprojektets mål och resultat, Samarbete

Utvecklingsprojekt uppger endast de resultat som uppstår som en direkt följd av utvecklingsprojektets verksamhet. Om ett företag som deltar i utvecklingsprojektet har egna projekt, anges resultaten för dessa på indikatorblanketten för företagsstöd.

3306F En uppskattning av arten och mängden av arbete som utförts utan vederlag

På blanketten presenteras en bedömning av vederlagsfritt arbete som har utförts för projektet (kvalitet och kvantitet). Blanketten bifogas till stödansökan (3306A).

3306Lind Mål och resultat för Leader-projekt

Projekt som ansöker om stöd eller får stöd via Leader-grupper väljer lämpliga indikatorer för projektet.

3305 Y_L Företagsuppgifter / avtal

Beviljande av stöd för utvecklingsprojekt och ifyllnadsanvisningar för ansökan


3325A Plan över utvecklingsåtgärd för temaprojekt

3325A Plan över utvecklingsåtgärd för temaprojekt

Denna ansökningsblankett används vid ansökan om projektstöd ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland enligt lagen om stödjande av landsbygdens utvecling (28/2014) och statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (1174/2014).

Anvisningar för ifyllande av plan 3325A för utvecklingsåtgärd inom temaprojekt

3325B Plan över allmännyttig investeringsåtgärd för temaprojekt

3325B Plan över allmännyttig investeringsåtgärd för temaprojekt

Denna ansökningsblankett används vid ansökan om projektstöd ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland enligt lagen om stödjande av landsbygdens utvecling (28/2014) och statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (1174/2014).

Anvisningar för ifyllande av plan 3325B för investeringsåtgärd inom temaprojekt