Användarstatistik 2016

E-ansökningar per NTM-central och kommunens samarbetsområde 2016

E-ansökningar per NTM-central och kommunens samarbetsområde 2016

Andel (%) av e-ansökningar per NTM-central och kommunens samarbetsområde 2016

Användarstatistik 2015

Andel (%) av e-ansökningar per NTM-central och kommunens samarbetsområde 2015

Andel (%) av e-ansökningar per kommunens samarbetsområde 2015

Andel (%) av e-ansökningar per kommunens samarbetsområde, jämförelse 2014-2015

Andel (%) av e-ansökningar per NTM-central 2015, karta

Antal av elektroniska ansökningar per NTM-central och kommunens samarbetsområde

Antal av elektroniska ansökningar per NTM-central och kommunens samarbestområde

Användarstatistik 2014

​​​​​