Odlarna har sedan 2009 kunnat sända in sina stödansökningar via den elektroniska Viputjänsten. I många kommuner föredrar flertalet att söka med hjälp av webbtjänsten framför att fylla I pappersblanketter. Våren 2016 lämnade 90 procent av alla gårdar i Finland in en elektronisk stödansökan. 

Användarna nöjda med tjänsten

Användarnas feedback om Vipu är mycket positiv, speciellt uppskattas, att webbtjänsten är lättvänligt, snabb och är till stor nytta. Av dem som lämnade in sin ansökan via webben uppgav nästan alla att de kommer att använda webbtjänsten även i fortsättningen.

Fördelar med webbansökan

  • Viputjänsten innehåller en mängd olika kontroller som minskar felen i ansökan.
  • I Viputjänstens kartfunktion är det enkelt att rita in jordbruksskiftenas arealer och jordbrukaren ser arealerna i realtid.
  • Viputjänstens infobubblor och videor handleder du genom hela ansökningsprocessen.
  • Du sparar tid när du inte behöver fylla i alla uppgifter på nytt varje år, utan du kan kopiera föregående års ansökan eller hämta uppgifterna från ditt eget odlingsplaneringsprogram.
  • I Viputjänsten kan jordbrukaren fylla i och lämna in ansökan när det passar hen bäst. Ansökan kan sparas och jordbrukaren kan fortsätta fylla i den senare. Obs. Ansökan ska ha skickats in senast på den sista ansökningsdagen, att enbart spara ansökan räcker inte.
  • Jordbrukaren kan kontrollera och ändra gränserna för sina åkerskiften. En korrigering som gjorts i Vipu är exaktare än på papper. Den elektroniska karttjänsten är enkel och tydlig att använda.
  • Viputjänsten är öppen också utanför stödansökningstiden. Jordbrukaren kan bläddra i sina egna stödansökningsuppgifter från och med 1995, följa med handläggningen av sin ansökan och uppdatera kontaktuppgifterna och uppgifterna om bankkonton för de delaktiga i gårdsbruksenheten.
  • Jordbrukaren kan bemyndiga en rådgivare att fylla i ansökan för hens räkning.