I användartestet utsatte jordbrukarna och rådgivarna Viputjänsten för det verkliga provet 

Fem jordbrukare och två rådgivare utsatte Viputjänsten för ett eldprov måndagen den 2 mars, när användartestet arrangerades för tredje gången. Testet utfördes på samma sätt som det första på tumanhand med gränssnittsplaneraren. Den här gången testades det hur jordbruksskiften ritas och växtuppgifter förs in. 

Från och med 2015 års stödansökan måste jordbruksskiftenas gränser ritas i kartan eftersom arealerna räknas enligt dessa ritade gränser. Förändringen gäller endast sådana basskiften som har mer än ett jordbruksskifte.

Läs mera

 

Växthusföretagare gillade e-ansökan

I fjol lämnades e-ansökan om växthusstöd in av nästan hälften av alla som ansökte om stödformen. En av dem som lämnade in en e-ansökan var Ann-Christin Söderlund, ägare till Söderlunds Trädgård i Övermark, Närpes. Söderlund berättar att det löpte lätt och smidigt, och hon kommer att ansöka om stöd via Viputjänsten också i år.

Söderlunds Trädgård odlar kruk- och utplanteringsväxter året om. Brådast är det på våren. Blommorna planteras första veckan i februari och försäljningen börjar i slutet av mars.

Läs mera

 

Elektronisk stödansökan hör till dagens värld

sahkoinen_haku_2012.jpgJuha och Liisa Vuorela känner väl till Vipu-tjänsten. En rådgivare fyller i gårdens elektroniska stödansökningar och odlarna loggar själva in i Vipurådgivaren för att titta på gårdens uppgifter. uha och Liisa Vuorela känner väl till Vipu-tjänsten. En rådgivare fyller i gårdens elektroniska stödansökningar och odlarna loggar själva in i Vipurådgivaren för att titta på gårdens uppgifter.
– Den första gången vi provade elektronisk ansökan undrade vi allt om det kan vara så här lätt, säger Liisa Vuorela. Men tjänsten bekräftade att ansökan hade gått iväg; det var bara att konstatera att det funkar.
 
 

Enkelt att korrigera elektronisk ansökan

sahkoista-hakemusta-on-helppo-korjata.jpgKyösti Anttila i Jalasjärvi har i flera år skött stödansökningarna elektroniskt. Anttila tycker att systemet är lätt att använda. En stor fördel med elektroniska ansökningar är enligt Anttila att de kan korrigeras enkelt – och vid behov flera gånger.
 – I princip kan man skicka in hur många elektroniska ansökningar som helst – det är alltid den senaste som gäller.
 
 

Jordbruksföretagaren sparar tid genom att ansöka elektroniskt

Jordbrukarna kan göra upp sin stödansökan på nätet, i Viputjänsten. I tjänsten kan du fylla i stödansökan, se på uppgifter om gården samt granska basskiften och ändra deras gränser. I videon intervjuas jordbrukare Matti Setälä och Harri Ojala, landsbygdsrådgivare Tuomo Tikkanen samt kommunens landsbygdsombudsman Tuomo Varsamäki.

Se på videon (på finska)

 

Intervjuer