Landsbygdsverkets datasäkerhetssystem uppfyller kraven enligt standarden ISO/IEC 27001:2013.

Systemet för kontroll av datasäkerheten (Information Security Management System, ISMS) som är certifierat på basis av den internationella standarden ISO/IEC 27001 visar att Mavi förvaltar sin information så att den är felfri, lätt att använda och väl skyddad.

Standarden omfattar alla delområden inom kontroll av datasäkerheten:

  • Definition av systemets omfattning, riskbedömning och dokumentationskontroll

  • Av ledningen godkända principer och mål för företagets datasäkerhet

  • Uppgifter och ansvar inom organisationen

  • Skydd för information, lokaliteter och utrustning

  • Minimering av mänskliga risker och missbruk

  • Skydd för lokaliteter och system som innehåller information

  • Kontroll av datorer och datakommunikation

  • Utveckling och underhåll av datasystem

  • Reservsystem och reservplaner

  • Iakttagande av lagstiftningen.

Inspecta Sertifiointi Oy beviljar Landsbygdsverket certifikatet. Två gånger om året kontrolleras att verksamheten uppfyller kraven.

Certifikat 11.1.2016 (på finska)

Certifikat 19.1.2015 (på finska)