Landsbygdsverkets symbol består av en Mavi-textlogotyp och en bild. Symbolen har ett skyddsområde som avskiljer symbolen till en separat helhet.

Skyddsområdet bestäms enligt symbolens höjd och utgör halva höjden i alla riktningar. Detta är minimiavståndet till de andra elementen samt till arkets eller den andra tryckytans kant.

På samma sätt är skyddsområdet för kombinationen av symbolen och namnet Landsbygdsverket hälften av symbolhelhetens höjd.

En svartvit version av symbolen kan placeras på vit eller ljus botten.

Primär symbol

I första hand används enbart symbolen utan namnet Landsbygdsverket. Den lämpar sig för de flesta tryck- och digitala produkterna och kan förminskas till 6,5 millimeter.

Kontorsprogram och bildskärm

För tryckning

Svartvit

Sekundär symbol

Alternativt kan man välja en kombination av symbolen och namnet. Den används bara på ställen där namnet Landsbygdsverket går att läsa. Minimihöjden är 15 millimeter.

Kontorsprogram och bildskärm

På finska

På svenska

För tryckning

På finska

På svenska

Svartvit

På finska

På svenska

Mer information om symbolerna: viestinta(at)mavi.fi