Vi ansvarar för verkställigheten av jordbrukarstöd, stöd för finansiering och utveckling av landsbygden samt marknadsstöd. Våra uppgifter är såväl nationella som internationella. Vårt arbete styrs av verkets värderingar: sakkunnigt, pålitligt och i samverkan.

Sporrande gemensamt arbete för sakkunskap

Vid Mavi gör vi ett bra jobb som är ändamålsenligt organiserat, som har sporrande ledning, som utmanar till sakkunskap och som är socialt belönande.

Vi vill att vår sakkunskap och vår kompetens fördjupas och blir mångsidigare. Vi satsar på utveckling och ledning av kompetensen samt på ett högklassigt chefskap.

Partnerskap och god förvaltning

Vi arbetar interaktivt i ett omfattande samarbetsnätverk inom förvaltningsområdet. Jord- och skogsbruksministeriet, ELY-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna är våra samarbetspartners i Finland. I egenskap av EU:s utbetalande organ idkar vid nära samarbete med de utbetalande organen i EU:s andra medlemsstater och med Europeiska kommissionen.

Vi arbetar i nya, år 2011 färdigställda lokaliteter i centrum av Seinäjoki och använder oss mångsidigt av verktyg för mobilt arbete.