17.12.2014

Alla stöd som ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 kan börja sökas våren 2015. Enligt Landsbygdsverkets bedömning kan startstöd till unga jordbrukare börja sökas i mars, företags- och projektstöd för landsbygden i april och investeringsstöd för gårdsbruksenheter i maj.

Europeiska kommissionen godkände den 12 december Finlands landsbygdsprogram för åren 2014–2020. Via programmet riktas över 8 miljarder euro till landsbygdsutveckling. Dels är det fråga om nationella medel, dels kommer finansieringen från EU:s landsbygdsfond EJFLU.

Finlands program var bland de första godkända landsbygdsprogrammen. Det betyder att finländarna också är bland de första som får tillfälle att ansöka om stöd inom ramen för programmet. Dessutom tas den nya e-tjänsten Hyrrä i bruk för stödansökan. Hyrrä vägleder sökandena och underlättar ansökan vid övergången till den nya programperioden. I Hyrrä kan sökandena också se hur långt behandlingen av den egna ansökan har hunnit.

Beslut fattas från och med hösten

Redan i februari inleds ansökan om stödformer där de sökande är tämligen få till antalet. Det är fråga om stöd som möjliggör rådgivning och aktivering i samband med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Beslut om investerings- och startstöd för gårdsbruksenheter börjar troligtvis fattas i augusti och beslut om företags- och projektstöd senare under hösten. En investering som finansieras med investeringsstöd för gårdsbruk får inte påbörjas före beslutet. Ett projekt som finansieras med företags- och projektstöd får inledas på egen risk när ansökan har blivit anhängig.

Närmare upplysningar om de stöd som ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland ges av NTM-centralerna och Leadergrupperna och kan också läsas på Landsbygdsverkets webbplats www.mavi.fi. Det godkända landsbygdsprogrammet (på finska) finnas på adressen www.landsbygd.fi.

Den tidtabell som Landsbygdsverket nu har lagt fram är en uppskattning, och den påverkas av hur beredningen av författningar och verkställighet framskrider. Landsbygdsverket preciserar tidtabellen när lagarna har antagits och förordningarna utfärdats.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Avdelningsdirektör Esko Leinonen
0295 31 2402
Enhetschef Markus Lounela
0295 31 2406
fornamn.efternamn (at) mavi.fi