29.6.2017

I fortsättningen kan Landsbygdsverkets blanketter skrivas ut från verkets webbplats www.mavi.fi. Blanketterna för jordbrukarstöd samt projekt- och företagsstöd har överförts till mavi.fi från Suomi.fi. Upprätthållandet av blanketter i portalen Suomi.fi upphör i slutet av juni 2017.

Blanketterna har lagts ut på mavi.fi enligt kundgrupp som följer:

Företagare, handel, industri 

Kommun, skola, daghem 

Odlare 

Organisationer, församlingar

Projektaktör 

Renhushållning och naturnäringar 

Viltskador 

Största delen av de stöd som Landsbygdsverket administrerar söks elektroniskt via nättjänsterna Vipu, Hyrrä och Nekka. Vid behov kan man ansöka om stöd också på pappersblanketter.

Närmare information från Landsbygdsverket:

Överinspektör Kirsi-Maria Heinonen

0295 31 2424

fornamn.efternamn(at)mavi.fi