16.2.2017

Det förekommer driftsavbrott i Landsbygdsverkets e-tjänster Vipu, Hyrrä och Nekka under veckoslutet 17–19.2. Avbrotten beror på underhåll av förvaltningsområdets system.

Driftsavbrotten börjar fredag 17.2 efter tjänstetid. E-tjänsterna kan igen användas normalt från och med måndag 20.2 kl. 8.