4.10.2018

Jord- och skogsbruksministeriet har utnämnt ekonomie doktor Juha Tall till tjänsten som överdirektör vid Landsbygdsverket för tiden 8.10–31.12.2018, det vill säga tills det nya Livsmedelsverket inleder verksamheten. Tall har arbetat vid Landsbygdsverket som direktör för utvecklingsavdelningen. Vid sidan av överdirektörsvikariatet fortsätter Tall som avdelningsdirektör.
 
Antti-Jussi Oikarinen som hittills haft tjänsten som överdirektör övergår till jord- och skogsbruksministeriet för att bereda Livsmedelsverkets verksamhet.