Exportlicenser

 

Export av ris kräver en AGREX exportlicens för export utanför EU. Exportlicens måste uppvisas för tullen. I Finland är det Landsbygdsverkets marknadsavdelning som tar hand om exportlicensfrågor. Exportanmälan lämnas till tullen innan exporter äger rum. Ytterligare information på Tullens webbsida.

 

Färre jordbruksprodukter kräver import- och exportlicenser efter 30.9.2017​​

 

Att göra exportdeklarationer from 1.5.2016 om jordbruksprodukter som kräver exportlicens

 

När du ansöker om en import- eller exportlicens för första gången gör så här:

 
1. Ta reda på vad du importerar / exporterar genom att identifiera varans KN-nummer. Ta reda på om du behöver en standardlicens eller om det finns en kvot du kan ansöka om. Kontakta Tullen vid behov för att fastställa ett rätt KN-nummer. Taric-konsultation, Tull.
 
2. Sök EORI-numret hos Tullen. EORI på Tullens webbsidan.
 
3. Registrera ditt företag som kund hos marknadsavdelningen. 561000 Registreringsansokan.
 
4. Anmäl dig som användare till e-tjänsten, dvs. ansökningstjänst för import- och exportlicenser. 561027 Registrering av användare i export och imports kommunikationtjänst.
 
5. Betala erforderlig säkerhet. Betalningsinstruktioner finns här: Anvisning om säkerheter. Beloppet för insättningen hittar du i ansökningsguiden. Beloppet för kvoter anges i Kommissiones förordningar eller genom att kontakta oss.
 
6. Logga in i ansökningstjänst för import- och exportlicenser  och skicka in ansökan. Kom ihåg att ange kvotnumret om du ansöker om en kvot. 
 
7. Använd licensen och kom ihåg att returnera licensen till oss efter användning.
 

Standardlicenser som ankommits senast klockan 14:00 pågående dag utfärdas samma dag. Kvoter kan omfattas av särskilda regler om ansökningsdatum och utfärdandedatum.
 

Inga import- och export licensansökningar ska behandlas på nationella vardagshelger.​

Europeiska kommissionens helgdagar kan inverka på datumet för inlämning av ansökningar om licenser och för utfärdande av licenser.

Europeista kommissionens helgdagar under 2017 har publicerats:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2054​

 

Exportstöd till länder utanför EU

 

EU har inte fastställda exportbidrag för jordbruksprodukter.
WTOs beslut om att avskaffa exportbidrag för jordbruksprodukter 23.3.2016.docxWTOs beslut om att avskaffa exportbidrag för jordbruksprodukter (23.3.2016)

 
 

Myndighet som utfärdar export- och importlicensen och dellicensen
Landsbygdsverket / Marknadsavdelningen
PB 405, 60101 SEINÄJOKI
Tfn 0295 312 000 (växel)
Fax 0295 312 203
E-postadress tuovi(at)mavi.fi 

Myndighet som gör avskrivningar på elektroniska export- och importlicensen
Tullen, Elektroniska servicecentralen (SPAKE)
PB 512, 00101 HELSINGFORS
Tfn 0295 5207
E-postadress spake.feoga(at)tulli.fi eller spake.tuonti(at)tulli.fi

 
​​​​​​​