Importlicenser

För import av jordbruksprodukter från länder utanför EU krävs ofta en importlicens. Det finns två olika importlicenser:

 
  • standardimportlicens
  • kvotimportlicens.  
 

Standardimportlicensen ger rätt och skyldighet att importera. Bara vissa KN-nummer för ris, lin och hampa, hampfrö och etylalkohol som framställts av jordbruksprodukter som kräver en AGRIM-importlicens. 

Kvotimportlicensen ger rätt till en nedsatt tullavgift. I kvotsystemet fås befrielser i tullavgifter och betalningar när man importetar utanför EU. Kvoter grundar sig på förmånsavtal mellan EU och andra länder.

 

Färre jordbruksprodukter kräver import- och exportlicenser efter 30.9.2017​​

 

I samband med ansökan om licens ska kunden ofta ställa säkerhet.

 
Landsbygdsverket beslutar o​m frisläppande eller förverkande av säkerheten i enlighet med kraven i EU:s lagstiftning om marknadsordningar. 

När du ansöker om en import- eller exportlicens för första gången gör så här:

1. Ta reda på vad du importerar / exporterar genom att identifiera varans KN-nummer. Ta reda på om du behöver en standardlicens eller om det finns en kvot du kan ansöka om. Kontakta Tullen vid behov för att fastställa ett rätt KN-nummer. Taric-konsultation, Tull.
 
2. Sök EORI-numret hos Tullen. EORI på Tullens webbsidan.
 
3. Registrera ditt företag som kund hos marknadsavdelningen. 561000 Registreringsansokan.
 
4. Anmäl dig som användare till e-tjänsten, dvs. ansökningstjänst för import- och exportlicenser. 561027 Registrering av användare i export och imports kommunikationtjänst.
 
5. Betala erforderlig säkerhet. Betalningsinstruktioner finns här: Anvisning om säkerheter. Beloppet för insättningen hittar du i ansökningsguiden. Beloppet för kvoter anges i Kommissiones förordningar eller genom att kontakta oss.
 
6. Logga in i ansökningstjänst för import- och exportlicenser  och skicka in ansökan. Kom ihåg att ange kvotnumret om du ansöker om en kvot.
 
7. Använd licensen och kom ihåg att returnera licensen till oss efter användning.

 

Standardlicenser som ankommits senast klockan 14:00 pågående dag utfärdas samma dag. Kvoter kan omfattas av särskilda regler om ansökningsdatum och utfärdandedatum. Inga import- och export licensansökningar ska behandlas på nationella vardagshelger.

 

Europeiska kommissionens helgdagar under 2017 kan inverkar på datumet för inlämning av ansökningar om importlicenser och för utfärdande av importlicenser.

Europeiska kommissionens helgdagar under 2017 har publicerats:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016_2054.pdf Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2054 

 

Myndighet som utfärdar export- och importlicensen och dellicensen
Landsbygdsverket / Marknadsavdelningen
PB 405, 60101 SEINÄJOKI
Tfn 0295 312 000 (växel)
Fax 0295 312 203
E-postadress tuovi(at)mavi.fi 

Myndighet som gör avskrivningar på elektroniska export- och importlicensen
Tullen, Elektroniska servicecentralen (SPAKE)
PB 512, 00101 HELSINGFORS
Tfn 0295 5207
E-postadress spake.feoga(at)tulli.fi eller spake.tuonti(at)tulli.fi

 

​ ​​​​​​​