EU reglerar jämvikten på marknaden med hjälp av stöd för privat lagring. Stöd kan betalas för bl.a. smör, svinkött, fettfritt mjölkpulver och ost i enlighet med marknadsläget och då Europeiska kommissionen beslutar så. Stödprogrammen för privat lagring administreras av Mavis marknadsavdelning.

Ansökningsguiderna och blanketterna för stöd finns i avsnittet Guider och blanketter.

Kontaktinformation: 
interventio(at)mavi.fi

Maarit Mukkala, enhetschef
0295 31 2360
förnamn.efternamn(at)mavi.fi

 

Uppdaterad 6.11.2015