En producentorganisation är en sammanslutning som bildas av producenter av en viss jordbruksprodukt på initiativ av dem själva. Producentorganisationen förverkligar mål som gäller medlemmarnas produktion av jordbruksprodukter. Målet kan vara att hjälpa medlemmarna vid planering av produktionen, marknadsföring eller utveckling av odlingsmetoderna. Det målet med systemet med producentorganisationer är att  stärka producenternas marknadsställning.

I Finland kan en jordbrukssammanslutning utifrån ansökan godkännas som producentorganisation. Godtagbara produkter som produceras av medlemmar i en producentorganisation kan vara nästan alla jordbruksprodukter.

Branschorganisationen har en specifik branschvis organisation som består av flera aktörer som fokuserar på produktion av en viss eller flera jordbruksprodukter. Branschorganisationer kan ha representanter för produktion, förädling och handel. Minimikravet är att representanter för produktion och förädling eller handel deltar. Branschorganisationens sektor kan vara vilken som helst jordbruksproduktionssektor.

En godtagbar producent- eller branschorganisation ska vara ett registrerat samfund. Ansökan om godkännande lämnas till Landsbygdsverket.

Producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn kan få EU-stöd för genomförande av åtgärdsprogram. Producentorganisationer inom andra sektorer har inte tillgång till EU-stöd eller nationellt stöd som är direkt riktat till dem.

Aktuellt

Godkännandet av producent- och branschorganisationer har utvidgats till alla jordbrukssektorer. Landsbygdsverket har gett ut ansökningsguider och blanketter för ansökan om godkänd producent- eller branschorganisation. Kraven på producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn skiljer sig avsevärt, och systemet för producentorganisationer i sektorn är delvis annorlunda än i andra sektorer. Producentorganisationerna inom frukt- och grönsakssektorn har en egen ansökningsguide. Guiderna och blanketterna finns bakom länkarna till höger på denna sida.

Guide för ansökan om godkännande som producentorganisation 2018

Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Huvudsakliga verksamhet av en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker är att saluföra de av medlemmarnas produkter. En godtagbar producentorganisation har minst fem producentmedlemmar verksamma inom sektorn för frukt och grönsaker.

Då en producentorganisation blivit godkänd kan organisationen utarbeta ett flerårigt verksamhetsprogram. Det är möjligt att ansöka om stöd för investeringar och utvecklingsåtgärder inom verksamhetsprogrammet. Stödet kan utgöra upp till 50 procent av de förverkligade kostnaderna för verksamhetsprogrammet. Man kan bland annat ansöka om stöd för investeringar i utrustning och byggnader samt marknadsföringsåtgärder.

Anvisningar om ansökan om godkännande som producentorganisation inom frukt- och grönsakssektorn finns i ansökningsguiden (länk längst ned till höger på sidan).

Guide - Verksamhetsprogram för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker 2018


Ytterligare information ger
Juhani Heikkilä, överinspektör, 0295 31 2352
Päivi Vaismaa, överinspektör, 0295 31 2450
förnamn.efternamn(at)mavi.fi


 

Uppdaterad 6.7.2018