Europeiska unionens skolmjölksstödprogram och programmet för stöd till frukt och grönsaker i skolan slås fr.o.m. 1.8.2017 samman till ett program med utdelning i skolan (’skolprogrammet’) som regleras av en gemensam lagstiftning. Några förändringar kommer till skolmjölkprogrammet och skolfruktprogram tas i bruk under läsåret 2017−2018.

Aktuell

Nu går det att lagra läsårsuppgifter för läsåret 2017–2018 i Nekka. Inom det nya systemet för utdelning i skolan anmäls läsårsuppgifterna bara enligt situationen vid läsårets början, så uppgifterna behöver inte längre uppdateras i januari. Förhandsanmälan av läsårsuppgifter gäller bara kunder inom leverantörsansökan. Om ni själva ansöker om stödet anmäls läsårsuppgifterna i ansökan. Läsårsuppgifterna ska skickas till Landsbygdsverket senast 15.8.2017. Vi rekommenderar att ni skickar in läsårsuppgifterna elektroniskt via e-tjänsten Nekka.

Landsbygdsverkets system har driftsavbrott 17.8–4.9.2017. Under den tiden går det inte att använda etjänsten Nekka.

Ansökningsguide för läsåret 2017−2018 har publicerats i Guider och blanketter → Kommun, skola, daghem → Skolprogram

Stöd till frukt i skolan betalas för produkter som levererats till barn i grundskolorna under en sammanhängande tiodagarsperiod under tiden 1.8.–30.9.2017.

Det nya gemensamma systemet med utdelning i skolan kräver att de nya stödvillkoren godkänns. I praktiken är stödvillkoren till stor del samma som de tidigare stödvillkoren för skolmjölksstöd. Ni kan godkänna stödvillkoren genom att logga in i e-tjänsten Nekka. Inloggningen kan göras av en huvud- eller basanvändare. I samband med inloggningen ombeds kunden godkänna de nya stödvillkoren och efter det kommer ni vidare till den egentliga e-tjänsten. Alternativt kan stödvillkoren godkännas på en pappersblankett som ska lämnas in till Landsbygdsverket.

Ny skolprogramaffisch kommer under läsåret 2017−2018. Till det kan man hänga uppe affischen om skolmjölkstöd i skolor och daghem.

Kontaktuppgifter

koulujakelu(at)mavi.fi
fornamn.efternamn(at)mavi.fi
fax. 0295 31 2203

Jenni Anttila, överinspektör, 0295 31 2437
Jaana Konttinen, inspektör, 0295 31 2357
Piia Korpi, inspektör, 0295 31 2492    
Virpi Leppälä-Pippola, inspektör, 0295 31 2514