Europeiska unionens skolmjölksstödprogram och programmet för stöd till frukt och grönsaker i skolan slås fr.o.m. 1.8.2017 samman till ett program med utdelning i skolan (’skolprogrammet’) som regleras av en gemensam lagstiftning. Några förändringar kommer till skolmjölkprogrammet och skolfruktprogram tas i bruk under läsåret 2017−2018.

Aktuell

Ansökningsperioden för stöd till frukt i skolan våren 2018 har säkerställts. Ansökningsperioden för stöd till frukt i skolan infaller på våren 12.3–1.6.2018. Stöd får sökas för stödberättigande produkter som levererats under denna tid, i praktiken en period om 56 dagar. Rätt till stödet har barn som går i grundskolorna. Stödet ska sökas inom tre månader från ansökningsperiodens utgång, dvs. senast 1.9.2018. Stöd får sökas också efter detta datum, men då tillämpas ett förseningsavdrag på ansökningarna.

Stödberättigande produkter inom systemet med frukt i skolan våren 2018 är ärt, gurka, kålrot, morot, tomat, vinbär, jordgubbe, blåbär, lingon, äpple, apelsin, banan, klementin och mandarin (inklusive satsuma och tangerin).

Ny skolprogramaffisch kommer under läsåret 2017−2018. Till det kan man hänga uppe affischen om skolmjölkstöd i skolor och daghem.

Kontaktuppgifter

koulujakelu(at)mavi.fi
fornamn.efternamn(at)mavi.fi
fax. 0295 31 2203

Jenni Anttila, överinspektör, 0295 31 2437
Jaana Konttinen, inspektör, 0295 31 2357
Piia Korpi, inspektör, 0295 31 2492    
Virpi Leppälä-Pippola, inspektör, 0295 31 2514

Uppdaterat 3.4.2018