Europeiska unionens skolmjölksstödprogram och programmet för stöd till frukt och grönsaker i skolan slog fr.o.m. 1.8.2017 samman till ett program med utdelning i skolan (’skolprogrammet’) som regleras av en gemensam lagstiftning. Några förändringar kommer till skolmjölkprogrammet och skolfruktprogram tas i bruk under läsåret 2017−2018.

Aktuell

Från och med i hösttermin 2018 får skolmjölksstöd sökas inte bara för mjölk och surmjölk utan också för andra syrade mjölkprodukter och ostar. Stödberättigande produkter från och med hösten 2018 är fettfri mjölk och surmjölk, ekologisk fettfri mjölk och surmjölk, yoghurt, fil och kvarg (andelen mjölkingredienser minst 90 %) och ostar (fettprocenten högst 17 %, inte färsk- och smältostar).

Stöd till frukt i skolan får sökas för produkter som levererats under perioden 1.8.-31.10.2018. De stödberättigande produkterna är följande vegetabilier, grönsaker, bär och frukter som omfattades av stödet redan senaste höst (inklusive ekologiska produkter): ärt, gurka, kålrot, morot, tomat, vinbär, jordgubbe, blåbär, lingon och äpple.

Stöd till frukt i skolan får sökas för produkter som levererats under perioden på våren 2018 12.3.-1.6.2018. Stödet ska sökas inom tre månader från ansökningsperiodens utgång, dvs. senast 1.9.2018. Stöd får sökas också efter detta datum, men då tillämpas ett förseningsavdrag på ansökningarna.

Stödberättigande produkter inom systemet med frukt i skolan våren 2018 är ärt, gurka, kålrot, morot, tomat, vinbär, jordgubbe, blåbär, lingon, äpple, apelsin, banan, klementin och mandarin (inklusive satsuma och tangerin och ekologiska produkter). 

Kontaktuppgifter

koulujakelu(at)mavi.fi
fornamn.efternamn(at)mavi.fi
fax. 0295 31 2203

Jenni Anttila, överinspektör, 0295 31 2437
Jaana Konttinen, inspektör, 0295 31 2357
Piia Korpi, inspektör, 0295 31 2492    
Virpi Leppälä-Pippola, inspektör, 0295 31 2514

 

Uppdaterad 5.10.2018