Med hjälp av Råd 2020 -rådgivarna kan du få högklassig rådgivning om många stödvillkor. När du har bättre kännedom om stödvillkoren behöver du inte vara nervös för en eventuell granskning, eftersom du vet att allt har skötts på rätt sätt.
 
Med rådgivningens hjälp kan du också söka nya möjligheter att förbättra effekterna av de miljöåtgärder du valt. Du kan utveckla din gårds produktion och få stöd för nya idéer. Rådgivarna har specialkompetens i exempelvis djur-, växt-, eko- och energifrågor. Genom att göra upp en energiplan tillsammans med rådgivaren kan din gård spara betydande mängder energi. Rådgivarregistrets drygt hundra veterinärer utreder möjligheterna till ännu bättre djurhälsovård än förut.

Du kan få rådgivning om:

 • modernisering av gårdbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft

 • tvärvillkor

 • förgröningsstödets krav

 • begränsning av och anpassning till klimatförändringar

 • biologisk mångfald

 • vatten- och markskydd

 • innovationer

 • miljöersättningar

 • bevarande av jordbruksmark

 • ekologisk produktion

 • växtskydd och integrerad bekämpning

 • animalieproduktionsdjurens välbefinnande och hälsa samt

 • omständigheter som hänför sig till miljöeffektivitet, till exempel effektivare energianvändning och förnybar energi


I rådgivarregistret hittar du en lämplig rådgivare för just din gård:

Rådgivarregister

Välj rådgivare utifrån kommun, rådgivningsmodul, ämnesord eller språk. 

Rådgivarregistret fungerar bäst med följande webbläsare: Mozilla Firefox (nyaste versionen), Google Chrome (nyaste versionen), Internet Explorer 10 eller nyare.

Alla rådgivare som är godkända att ingå i rådgivarregistret har förbundit sig att ge högklassig och konfidentiell rådgivning. Rådgivaren berättar alltså inte om gårdens angelägenheter till någon.

Du betalar bara mervärdesskattens andel

Kostnaderna för rådgivningen är 63 euro i timmen plus resekostnader, men du betalar bara mervärdesskattens andel av rådgivningskostnaderna. Rådgivaren sköter om att ersättningen söks hos NTM-centralen.

Under programperioden (åren 2015–2020) kan gården använda sig av rådgivningstjänster för totalt 7000 euro. Kostnaden för ett rådgivningsbesök kan uppgå till högst 1500 euro.

Uppdaterad 22.8.2017.