Lagringsstödet för trädgårdsprodukter är ett nationellt stöd som betalas i hela landet. Genom det kompenseras kostnader för lagringen. I stödregionerna A och B betalas lagringsstödet som ett nationellt stöd till södra Finland, vilket innebär att också den åker som producerar skörden ska ligga i stödregion A eller B. På motsvarande sätt är stödet i stödregion C en form av nordligt stöd och betalas bara för skörden från åkrar i region C.

Stödberättigande produkter

Du kan ansöka om stöd för följande trädgårdsprodukter som du producerar och lagrar:
• kinakål
• kålrabbi
• kålrot
• rotselleri
• rova
• äpple
• palsternacka
• morot
• rödbeta
• rödkål
• purjolök
• brysselkål
• savojkål
• lök (också vitlök)
• vitkål

Hur stödet bestäms

Det stödbelopp som du får påverkas av genomsnittet av den lagervolym som upptas av trädgårdsprodukter i oktober, november och december samt av lagrets tekniska nivå. Lagervolymen i oktober, november ​​och december kontrolleras med hjälp av din lagerbokföring.  Stödet beviljas i form av ett belopp per kubikmeter av produkterna.

Ansökan om och utbetalning av stöd

Landsbygdsverket postar inte ansökningsblanketter till odlarna. Sök stöd på blankett 228. Lämna in den ifyllda blanketten till den myndighet som handlägger stödet, vid endera Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central; och på Åland till Statens ämbetsverk.

Utbetalningen sker på våren det kalenderår som följer på året för stödansökan.

Senast uppdaterad 28.8.2018
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​