Det nationella stödet för sockerbeta är ett nationellt arealstöd som betalas i hela landet. Stödet betalas bara för sådan sockerbetsareal som används till produktion av socker.

Stödformen togs i bruk 2006 till följd av EU:s sockerreform. Som mest har den årliga stödnivån varit 350 euro/ha.
 
Odlingen ska beakta produktionsförhållandena på orten.
 
Du kan ansöka om stödet på sommaren, i samband med den samlade stödansökan.

Senaste uppdaterad 3.4.2018​​