Det nordliga hektarstödet är ett nationellt arealstöd som betalas i stödregion C. Till stödet berättigar råg, sockerbeta, stärkelsepotatis och frilandsgrönsaker. I vissa delar av stödregion C berättigar dessutom andra jordbruksgrödor till stödet.
 
För att få nordligt hektarstöd måste du tillämpa ett odlingssätt som beaktar produktionsförhållandena på orten och iaktta en del av tvärvillkoren.
 
Du kan ansöka om stödet på sommaren, i samband med den samlade stödansökan. 
 
Senast uppdaterad 3.4.2018
​​​​