Stödet till unga jordbrukare är ett nationellt arealstöd som betalas i stödregion C. Till stödet berättigar åkerarealen för jordbruks-, trädgårds- och energigrödor. För att få stödet ska du tillämpa ett odlingssätt som beaktar produktionsförhållandena på orten och iaktta en del av tvärvillkoren.

Samma villkor inom stödet till unga odlare som inom EU-stödet till unga jordbrukare. Stöd betalas till en jordbrukare som för första gången etablerar sig som driftsledare (huvudsaklig företagare) på en gård. Sökanden får vara högst 40 år under det år då den första ansökan om stöd lämnas in. Stödet betalas i högst fem år.

Ansökan om stöd

Du kan ansöka om stödet på sommaren, i samband med den samlade stödansökan. 
 
Senast uppdaterad 3.4.2018
​​