Det allmänna hektarstödet är ett nationellt arealstöd som betalas i stödregionerna C2–C4. Jordbruks-, trädgårds- och energigrödor berättigar till stödet.Inom stödregionerna C3 och C4 betalas allmänt hektarstöd för frilandsgrönsaker, men inte för andra växter som får nordligt hektarstöd. Stödet betalas inte heller för vete eller maltkorn.

Stödet betalas inte bland annat för skiften som inte odlas, trädesåker, skyddsremsor, skyddszoner, naturbeten eller naturängar, trädgårdsland eller växthusarealer.

För att få allmänt hektarstöd måste du tillämpa ett odlingssätt som beaktar produktionsförhållandena på orten och iaktta en del av tvärvillkoren.

Ansökan om och utbetalning av stöd

Du kan ansöka om stödet på sommaren, i samband med den samlade stödansökan. Utbetalningen sker år 2018.

Senast uppdaterad 21.6.2018.
​​​​​