Det allmänna hektarstödet är ett nationellt arealstöd som betalas i stödregionerna C2–C4. Jordbruks-, trädgårds- och energigrödor berättigar till stödet. I stödregionerna C3 och C4 betalas stödet bara för frilandsgrönsaker. 

För att få allmänt hektarstöd måste du tillämpa ett odlingssätt som beaktar produktionsförhållandena på orten och iaktta en del av tvärvillkoren.

Ansökan om och utbetalning av stöd

Du kan ansöka om stödet på sommaren, i samband med den samlade stödansökan. Utbetalningen sker år 2018.

Senast uppdaterad 3.4.2018.
​​​​​