Bidraget för jordbruksgrödor är ett produktionskopplat direktstöd från EU. Bidraget betalas för proteingrödor, råg, sockerbeta och stärkelsepotatis i hela landet samt för frilandsgrönsaker i AB-området. Stödet fastställs enligt odlingsareal för stödberättigade grödor och enligt stödområde samt, vad gäller stärkelsepotatis och sockerbetor, på basis av ett befintligt odlingskontrakt.

Du kan ansöka om stödet i den samlade stödansökan

Bidrag för jordbruksgrödor kan du få för följande växtarter:

 • Höstråg

 • Vårråg

 • Blandning ärt/bondböna/sötlupin/oljeväxter

 • Matärt

 • Foderärt

 • Bondböna

 • Sötlupin

 • Stärkelsepotatis

 • Sockerbeta, för sockerproduktion

 • Oljedådra, dvs. Camelina/dådra

 • Höstrybs

 • Vårrybs

 • Höstraps

 • Vårraps

 • Solros

 • Blandade grödor, oljeväxter

 • Oljelin

 • Oljehampa

 • Frilandsgrönsaker som används som människoföda (inte sticklök, dill, persilja och övriga grönsaker)

Som blandning ärt/bondböna/sötlupin/oljeväxter kan du anmäla sådana blandningar av proteingrödor som innehåller åtminstone två av de här fyra växterna.

Följande växarter berättigar inte till bidrag för jordbruksgrödor:

 • Blandade grödor, proteingrödor + oljeväxter

 • Blandade grödor, proteingrödor

Växtarterna berättigar inte till bidrag av den orsaken att proteingrödorna också kan innehålla grödor som inte är bidragsberättigande, exempelvis klöver och sötväppling.

 

Senast uppdaterad 17.10.2017