Bidrag för mjölkkor betalas i AB-regionen. Bidraget beviljas på basis av de stödberättigande dagar som mjölkkon har samlat. Fullt bidrag betalas för ett djur som i ett helt kalenderår har funnits på gården och berättigat till bidrag.

Du kan ansöka om bidrag för mjölkkor elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 184 senast 15.6.2018. Om du lämnade in anmälan om deltagande redan år 2015, 2016 eller 2017 behöver du inte lämna in anmälan på nytt.

Gör registeranmälningarna om djuren till djurregistren i tid.

Närmare information om ansökan om bidrag för mjölkkor, bidragsvillkoren och bidragsnivåerna finns i anvisningarna för ansökan om EU:s djurbidrag år 2018.

 
 

Senast uppdaterad 3.4.2018

​​​​