För ekologisk växt- eller husdjursproduktion betalas framöver ersättning på basis av en ekoförbindelse. En förbindelse ingås i huvudregel på alla gårdens ersättningsberättigade basskiften. Inom odling av frilandsgrönsaker kan du ändå ingå en förbindelse som endast gäller skiften på vilka du under förbindelseperioden odlar frilandsgrönsaker.

Bekanta dig med broschyren om ekoproduktion.

Ersättningens belopp

Om du har en växtodlingsgård kan ersättningen uppgå till 160 euro/ha/år.

Om du dessutom bedriver ekologisk husdjursproduktion betalas förhöjning på 134 euro/ha. Husdjursgården ska då ha minst 0,3 ersättningsberättigade ekologiska djurenheter per förbindelsehektar.

För arealer med frilandsgrönsaker uppgår ersättningen till 600 euro/ha.​

Ansökan år 2017

År 2017 kan du ansöka om en ny förbindelse om ekologisk produktion på blankett 215. Bekanta dig med de uppdaterade förbindelsevillkoren.

Till förbindelsen kan godkännas alla ersättningsberättigande skiften samt skiften som i år ansökts om att bli ersättningsberättigande och godkänts som sådana. Också andra ändringarna till förbindelsen, t.ex. tillskottsarealer, byte eller tilläggning av djurslag görs på blankett 215.

Den som ansöker om en ekoförbindelse ska anmäla sig till ekokontrollsystemet senast 2.5.2017.

I förbindelsevillkoren berättas mer om fogning av tillskottsarealer.

De skiften som har varit på en ekoförbindelse ifjol på en annan gård, som har kommit i din besittning, läggas till din ekoförbindelse automatiskt när du lämnar in den samlade stödansökan elektroniskt Viputjänsten eller på pappersblanketter.

Du kan inte ingå en ny förbindelse eller ansöka om att foga tillskottsarealer till förbindelsen i Viputjänsten.

Läs mer om ekoförbindelser och skiften för vilka ersättningsberättigandet kan ansökas hittar du i förbindelsevillkor, ansökningsguide och i basguide till stödansökan.

Anmälning av djurantal för år 2016

För ekoförbindelsen behövs anmäla endast antal av fjäderfä och produktionsuppehåll av alla djurslag som har anmälts till förbindelsen. Anmälning av produktionsuppehåll är inte növändigt, om din gårdens djurtäthet uppfylls utan att anmäla uppehållen.

Administration samlar andra djurantal från registren. Anmälningar kan lämnas in 11.1.-15.2.2017 i Vipu-tjänsten eller på blankett 461. 

Beräkning av djurantalet

Beräkningsperiod av djurantalet för förbindelsen om ekologisk husdjursproduktion är under det första förbindelseåret är alltid 1.5–31.12. Under de senare förbindelseåren beräknas djur per kalenderåret, alltså mellan 1.1.–31.12.​

Två myndigheter administerar ekologisk produktion

Landsbygsverket (Mavi) ansvarar för ersättning för ekologisk produktion och husdjursproduktion och dess stödvillkor och betalning.

Livsmedelssekerhetverket (Evira) ansvarar för villkor för ekologisk odling och husdjursproduktion, anvisning för det och kontrollsystemet för ekologisk produktion.


Senast uppdaterad 15.3.2017.
​​​​​