Europeiska kommissionen införde om ett stöd som fådde sökas av frukt- och grönsaksproducenter. Stödets syfte var att mildra de störningar på marknaden för frukt och grönsaker som orsakas av Rysslands importstopp.

Det här temporära stödet har blivit slutet.

Åtgärderna som stöds utgörs av återtag från marknaden, grön skörd och obärgad skörd av frukt och grönsaker. Återtag från marknaden innebär att produkterna delas ut gratis eller förstörs efter bärgningen. Stöd för återtag från marknaden beviljas på basis av kilogram och för grön skörd och obärgad skörd på basis av areal. Stödet är avsett att minska mängderna av frukt- och grönsaksprodukter som kommer ut på marknaden. Det beviljas inte för andra ändamål.

Åtgärderna som stöds ska genomföras senast den 30 juni 2018.

Tabell av stödnivåer av vissa åtgärder om återtag från marknaden

Noggranna bestämmelser om tillämpningen av stödet när det gäller genomförandet av åtgärder och stödnivåerna ingår i kommissionens delegerade förordningar (EU) 2017/1165.

Stöd beviljas följande produkter inom frukt- och grönsakssektorn som är avsedda att konsumeras färska (inom parentes anges stödnivåer för produkter som i Finland odlas för försäljning som färska):

  • Äpplen enligt KN-nummer 0808 10
  • Päron enligt KN-nummer 0808 30
  • Plommon enligt KN-nummer 0809 40 05
  • Apelsiner enligt KN-nummer 0805 10 20
  • Klementiner enligt KN-nummer 0805 20 10
  • Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), wilkings och liknande citrushybrider enligt KN-numren 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 och 0805 20 90
  • Persikor och nektariner enligt KN-nummer 0809 30
  • Sötskörbär enligt KN-nummer 0809 29 00
  • Persimoner enligt KN-nummer 0810 70 00


Ytterligare upplysningar:
Överinspektör Juhani Heikkilä
0295 31 2352
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

25.9.2018