Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp är ett nationellt stöd som betalas i norra Finland, alltså stödregion C. Stödet kompenserar kostnader för långvarig lagring av skogsbär och skogssvamp som plockas och lagras i stödregion C.  

Produkter som hålls i lager 30.6

Du kan ansöka om stödet, om du är en mervärdesskattskyldig näringsidkare och håller skogsbär eller skogssvamp i lager 30.6.

De lagrade produkterna ska ha plockats under eller före det föregående kalenderåret. Också lagret ska uppfylla vissa tekniska krav (minimistorlek och ett effektivt avkylningssystem).

Skogsbär kan hållas i lager som

  • djupfrysta
  • torkade
  • mos
  • juice eller juicekoncentrat.

Skogssvampar kan hållas i lager som

  • djupfrysta
  • torkade eller
  • insaltade.

Den mängd produkter som fanns i lager 30.6 kontrolleras med hjälp av din lagerbokföring. Stödet beviljas till ett visst belopp per kilogram färska bär eller svampar.

Ansökan om och utbetalning av stöd

Stödet söks på sommaren i en särskild ansökningsomgång. NTM-centralen i Lappland beviljar stödet. Stödet betalas i november det år då stödet har sökts. 

Senast uppdaterad 11.4.2018.​​​​​​
​​​