Nationellt stöd för biodling betalas till biodlare enligt antalet bisamhällen. År 2018 betalas stödet till ett belopp av 17,00 euro per bisamhälle.

En förutsättning för att stödet ska beviljas är att du har registrerat dig som djurhållare i fråga om bin och att du besitter minst 15 övervintrade bisamhällen som du använder till produktion under hela produktionsperioden (1.6.–30.9.2018). Du bör också sköta bisamhällena så att de under det år då stödet beviljas kan ge en normal skörd.

Stöd kan beviljas om du har fått beskattningsbar inkomst av biodlingen eller om du har haft anskaffningsutgifter för inledande av biodling.

Sök stödet hos NTM-centralen i Norra Savolax, på Åland hos Statens ämbetsverk,  med blankett 204 senast 15.6.2018.

Närmare information om stödet för biodling ingår i de anvisningar för ansökan som finns i anslutning till blanketten.​

 

Senast uppdaterad 2.5.2018

 
​​​​​