I stödregion C betalas nordligt husdjursstöd som är ett nationellt stöd. Stödet betalas per djurenhet (euro/djurenhet) för
  • dikor
  • dikokvigor
  • tjurar
  • stutar
  • slaktade kvigor
  • tackor
  • getter.

I stödregionerna C3 och C4 betalas också stöd per djur (euro/slaktat djur) för tjurar och stutar som fötts upp i de nämnda stödregionerna och slaktats under stödåret.

Du kan ansöka förskott på stöd hos kommunens​ landsbygdsnäringsmyndighet elektroniskt via Viputjänsten eller på blankett 139 senast 23.3.2018. Om du inte har lämnat in anmälan om deltagande år 2015, 2016 eller 2017, lämna in anmälan om deltagande när du ansöker om förskott antingen via Viputjänsten eller på blanketten 184, men ändå senast 15.6.2018.

Närmare information om ansökan om stöd, stödvillkoren och stödnivåerna finns i anvisningarna för ansökan om nationella husdjursstöd år 2018.

Senast uppdaterad 26.2.2018​​​​​​​​​​​