Stödet för växthusproduktion är ett nationellt stöd som betalas i hela landet. I stödregionerna A och B betalas växthusstödet som ett nationellt stöd till södra Finland, vilket innebär att också växthuset ska ligga i stödregion A eller B. På motsvarande sätt är stödet i stödregion C en form av nordligt stöd och betalas bara för växthusarealer i region C.

Stödberättigande produkter

Du kan ansöka om stöd för följande växter eller växtgrupper som du producerar:
 • tomat
 • växthusgurka
 • frilandsgurka
 • sallat (Lactuca sativa och Cichoriumarter)
 • bladdill
 • persilja
 • paprika
 • kinakål
 • snittblommor
 • snittgrönt
 • rabattväxter
 • sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda för inomhusbruk
Du kan ansöka om stöd också för plantproduktion av sallat samt av bladdill och persilja i kruka för egen växthusodling. Stöd beviljas inte för annan plantproduktion. 

Hur stödet bestäms

Det stödbelopp som du får påverkas av odlingsarealen samt odlingssäsongens längd (2­–7 månader eller över 7 månader). Du ska 15.5 inneha växthusen och bedriva odling i dem, och växthusen ska uppfylla vissa tekniska krav. Stödet utgör ett visst belopp per odlingsareal (m2). Läs om de övriga villkoren i de anvisningar för ansökan som medföljer ansökningsblanketten. 

Ansökan om och utbetalning av stöd

Stödet söks på våren i en separat ansökningsomgång. Stödet beviljas av Österbottens och Egentliga Finlands NTM-centralen (på Åland av Statens ämbetsverk på Åland). Utbetalningen sker två gånger under det år då stöd söks: första posten i april och den andra (slutliga) posten i oktober. 
 
Senast uppdaterad 6.2.2018.
​​​​​​​​​​​​​​