Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion betalas på basis av en gårdsspecifik referenskvantitet.  I stödregion C betalas nordligt stöd och i stödregion AB nationellt stöd till södra Finland.

Sök stödet i Viputjänsten eller med blankett 139 senast 23.3.2018. Du kan ansöka om såväl förskott som slutligt stöd på samma gång. Från och med 2018 går det inte längre att ansöka om slutligt stöd i samband med den samlade stödansökan som slutar 15.6.