Uppge namnen och arealerna för dina odlingsväxter vid den samlade stödansökan senast 15.6.2018. Du kan ge uppgifterna i Viputjänsten eller på blankett 102B.

De växter du uppgett för ett jordbruksskifte inverkar på vilka stöd du kan få. Stödberättigandet i fråga om EU:s direktstöd, programstöd och nationella arealstöd kan du kontrollera i den här tabellen.

Ett kryss i kolumnen betyder att växten i fråga berättigar till det aktuella stödet, om stödvillkoren uppfylls. Beakta ändå att det kan finnas begränsningar för att få stödet.


Senast uppdaterad 15.3.2018