Transportstödet för sockerbeta är ett nationellt stöd som betalas i hela landet. Det är fråga om ett de minimis -stöd (dvs. stöd av mindre betydelse).  

För producenter av betor som levererats till sockerbruk

Stödet kompenserar odlarna för de transportkostnader som uppstår när sockerbetorna levereras. Du kan få stöd, om du har ingått kontrakt om produktion av sockerbetor och har levererat betor till sockerbruket.   

Hur stödbeloppet bestäms

Stödnivån bestäms på basis av den till sockerbruket levererade mängden sockerbetor och transportsträckan. Inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter är den övre gränsen för beviljande av de minimis-stöd 15 000 euro per sökande och företag under tre beskattningsår. 

Ansökan om och utbetalning av stöd

Du kan ansöka om stödet på våren, i en separat ansökningsomgång. Stödet betalas på hösten under ansökningsåret.

 

Senast uppdaterad 24.8​.2018​​​​​​​​​