Du kan få stöd för bygginvesteringar som förbättrar produktionsverksamhetens effektivitet och kvalitet. Stödet beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader.

 

Rakentaminen, ruotsi, kuva.bmp
Bild: Parterna i en bygginvestering  

Stöd för produktionsbyggande