Du kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för en nötkreaturs-, svin-, får-, get- och fjäderfägård. De åtgärder som lämpar sig för din gård får väljas fritt. Du kan ansöka om ersättning om du är en aktiv jordbrukare som fyllt 18 år.

Du kan ingå en ny förbindelse för ett kalenderår i sänder. Följande förbindelse kan du ingå för perioden 1.1.–31.12.2019. Ansökningstiden är 7.1.–31.1.2019. Ansökan kan du göra i Viputjänsten eller på blankett 472. 

Gör anmälan om djurantalen för år 2018, om du har  förbindelse för djurens välbefinnande ersättningen för svin eller fjäderfä för år 2018. Du kan göra anmälan om djurantalen i Viputjänsten eller med blankett 179 senast 15.2.2019. 

För varje djurslag kan du välja åtgärder som förbättrar djurens välbefinnande.  Ersättningen betalas utifrån de kalkylerade kostnader som genomförandet av åtgärden medför, t.ex. på basis av arbetstimmar och material.

Senast uppdaterad 11.12.2018​​​​

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​