Förgröningsstödet är en stödform som syftar till att förbättra miljövänlig jordbrukspraxis. Stödet har tre villkor:

Förgröningskraven gäller all åkerareal på gården. Om du har en ekologisk gård kan du befrias från förgröningskraven på de jordbruksskiften som odlas ekologiskt.

Stödbeloppet och ansökan om stöd

Förgröningsstöd betalas i AB-regionen cirka 75 €/ha och i C-regionen cirka 65 €/ha. Stöd betalas högst för en areal som motsvarar stödrättigheterna.

Förgröningsstöd söks på våren tillsammans med grundstöd. Du kan ansöka om grund- ch förgröningsstöd i den samlade stödansökan. 

Förgröningsstödets inverkan på miljöersättningen

Hur förgröningsstödets krav inverkar på betalningen av miljöersättning (Nyland, Egantliga Finland, Åland)

Den permanenta gräsmarkens inverkan på den ekologiska fokusarealen

Sammandrag av begränsningar som gäller jordbruksstöden


Senast uppdaterad 3.4.2018​​​​​