Mavi betalar krisstöd bland annat till mjölkgårdar, svingårdar samt till skuldsatta gårdar och gårdar som investerat.

Jord- och skogsbruksministeriet bereder den exaktare lagstiftningen om stöden.

Krisstöden

Senast uppdaterad 11.12.2018