Du ska följa tvärvillkoren om du har ansökt om något av följande slag av stöd: sådana som EU finansierar helt och hållet (exempel: grundstöd), sådana som EU delfinansierar (exempel: miljöersättning) eller nationella (exempel: nordliga hektarstöd) jordbrukarstöd. 
 
Syftet med tvärvillkoren är att
  • säkra en hög kvalitet på livsmedel som producerats med trygga produktionsmetoder
  • säkerställa att odlad åker sköts enligt god jordbrukarsed
  • säkerställa att de åkrar som tas ur produktion förblir i gott skick med tanke på odling och miljö
  • främja djurens välbefinnande. 
Tvärvillkoren omfattar krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt en uppsättning föreskrivna verksamhetskrav. De föreskrivna verksamhetskraven bygger på lagstiftning som redan från tidigare är bindande för jordbrukarna. 
 
Du kan få statligt stöd för individuell rådgivning som tillhandahålls på gården och gäller tvärvillkoren. Stödet beviljas för rådgivning om de föreskrivna verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, t.ex. grundvattenskydd, foder eller djurens välbefinnande. Läs mer (länk till sidan om jordbruksrådgivning)
 
Utförligare information om tvärvillkoren hittar du i guiderna om tvärvillkor (Odlingssätt och miljövillkor samt Märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande), i kapitel 9 i ansökningsguiden samt i det regelverk som hänför sig till tvärvillkoren. Läs mer här.
  
Närmare information om kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt om de föreskrivna verksamhetskrav som gäller miljön ger Landsbygdsverket. Närmare information om verkställandet av och tillsynen över de övriga föreskrivna verksamhetskraven ger livsmedelssäkerhetsverket Evira.


Senast uppdaterad 3.4.2018