Stödet till unga jordbrukare är ett direktstöd från EU som betalas i hela landet.

Du kan få stöd om​

  • du är aktiv jordbrukare

  • du har etablerat dig som jordbrukare för första gången som gårdens huvudsakliga företagare och du har bestämmanderätten

  • du är högst 40 år gammal det år då den första ansökan om grundstöd lämnas in

  • du också betalas grundstöd.

Stödet betalas i högst fem år. Stödvillkoren måste uppfyllas varje år stödet söks. Om du har börjat driva gården som huvudsaklig företagare innan du lämnade in den första ansökan, avdras dessa år från antalet stödberättigade år.

Om du etablerade dig som jordbrukare före år 2015 räknas startåret inte in i den femåriga perioden som berättigar till stöd. Det första året som kortar av den stödberättigande perioden är året efter startåret. Om du etablerade/etablerar dig som jordbrukare år 2015 eller åren efter det räknas startåret in i den femåriga stödberättigande perioden, om du ansöker om stöd till unga jordbrukare under startåret. Året efter startåret räknas alltid in i den femåriga stödberättigande perioden oberoende av om du ansöker om stöd till unga jordbrukare det berörda året eller inte.

Du måste också ansöka om grundstöd för att du ska få stöd till unga jordbrukare. Stöd betalas på basis av stödrättigheter som aktiverats inom grundstödet, högst upp till 90 hektar.

Du kan ansöka om stödet på våren i samband med den samlade stödansökan.

 
​​​​