Målet för en fond för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) är att främja social sammanhållning i Europeiska unionen och minska antalet människor som lever i fattigdom och löper risk för social utestängning. Det speciella syftet är att lindra de värsta formerna av fattigdom genom att tillhandahålla materiellt bistånd. Fonden ingår som ett led i EU:s sammanhållningspolitik. Arbets-, och näringsministeriet ansvarar för beredningen av ett nytt program i Finland. Mer information från ministeriets webbsidor:

EU-kommissionen har godkänt det nationella operativa programmet 20142020. Landsbygdsverket svarar i egenskap av programmets förvaltningsmyndighet för uppgifter i anslutning till verkställigheten av det operativa programmet.

I det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställ koncentrerar man sig i Finland endast på avhjälpande av livsmedelsbristen hos målgruppen genom att dela ut livsmedel till dem som har det sämst ställt. För utdelningen av livsmedel svarar de partnerorganisationer som genom att ansökningsförfarande utses för uppgiften (medborgarorganisationer och andra organisationer som arbetar med målgruppen). 

Partnerorganisationens ansökan om livsmedelstöd till år 2019 och kompletteringsansökan för partnerorganisationer

Organisationerna ansöker om stöd som beviljas i form av livsmedel i samband med att de ansöker om att bli partnerorganisation och anger då de mängder (kilogram) livsmedel som behövs. Partnerorganisationerna  ansöker  om  stöd  centralt,  så  att  den  centralorganisation  som  fungerar  som partnerorganisation  sammanställer  underorganisationernas  och  lokalorganisationernas  ansökningar  till  en gemensam ansökan till marknadsstödsavdelningen. Stöd måste ansöka senast den 30 April 2018. Mera information från ansökningsguide. Ansökningsguiden och blanketten finns i Guider och blanketter del i webbsidan.

 

Kontaktuppgifter:
ruoka-apu(at)mavi.fi
Sari T. Niemi, överinspektör, 0295 312 362
Katriina Rintamäki, planerare, 0295 312 371

Päivi Pirilä, inspektör, 0295 31 2496

eu-lippu_FEAD_se_RGB.jpg

Uppdaterad 24.10.2016