De många möjligheternas projektstöd för landsbygden

Projekten kan
• reformera näringarna
• utveckla lönsamheten
• öka kompetensen
• förbättra servicen på landsbygden och förutsättningarna för boende.

Projekten kan genomföras
• lokalt
• regionalt
• interregionalt
• nationellt
• internationellt.

Stöd kan sökas av…
• offentligrättsliga samfund och privaträttsliga sammanslutningar, såsom läroanstalter, organisationer, byaföreningar eller andelslag.

Stöd fås för exempelvis…
• arbetstagarnas lönekostnader
• resekostnader
• arvoden till sakkunniga
• köpta tjänster
• kanslikostnader
• hyror
• styrgruppens utgifter
• investeringar, såsom anskaffning av maskiner, anordningar och redskap
• bygg- och restaureringskostnader.

Broschyr: Små stora gärningar som utvecklar hembygden 2014–2020

Broschyr: Nya möjligheter att finansiera utveckling och samarbete 2014–2020

Ansök om finansiering

Kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen och presentera din idé. NTM-centralens och Leadergruppens sakkunniga ger råd om stödansökan.

Kontaktuppgifterna till din egen NTM-central eller Leadergrupp.

Kom med i de nya branschspecifika projektnätverken

Förbereder eller genomför du ett projekt som främjar ekoproduktion eller närmat? Planerar din organisation ett projekt som anknyter till bär och andra naturprodukter, effektiv energianvändning, turism eller välbefinnandetjänster? Den som genomför ett projekt som tangerar dessa teman bör kontakta de landsomfattande samordningsprojekt. Projekten har som uppgift att skapa nätverk mellan projekt inom vissa branscher. Läs mera